DKA tham gia giải FUTSAL Tân Phú

Address: 64 Nguyen Huu Tien Str, Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam

DKA tham gia giải FUTSAL Tân Phú
03/08/2017 02:20 PM 2705 Views

  Anh em công ty DKA tham gia giải bóng đá FUTSAL Tân Phú. Ngoài ra, hàng tuần công ty DKA có tổ chức cho anh em trong công ty giao lưu bóng đá nội bộ để nâng cao thể lực, sức khỏe và nâng cao tinh thần tập thể.

  DKA Tham gia giải FUTSAL Tân Phú

  DKA Tham gia giải FUTSAL Tân Phú

  DKA Tham gia giải FUTSAL Tân Phú

  support online

  Manager

  0913889567

  Hotline 24/7

  0916434682

  Sale 1

  0917414265

  Sale 2

  0934086031

  Sale 3

  0908183564

  Sale 4

  0937986945

  Sale 5

  0971914953