Chương trình hiến máu tình nguyện lần 2

Address: 64 Nguyen Huu Tien Str, Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Chương trình hiến máu tình nguyện lần 2
15/10/2018 08:37 AM 2202 Views

  Anh em công ty DKA tham gia chương trình hiến máu tình nguyện lần 2 "Hiến máu hôm nay Sức khỏe ngày mai".

  support online

  Manager

  0913889567

  Hotline 24/7

  0916434682

  Sale 1

  0917414265

  Sale 2

  0934086031

  Sale 3

  0908183564

  Sale 4

  0937986945

  Sale 5

  0971914953