Chương trình hiến máu nhân đạo

Address: 64 Nguyen Huu Tien Str, Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Chương trình hiến máu nhân đạo
21/09/2015 02:32 PM 3835 Views

  Anh em công ty DKA tham gia chương trình hiến máu nhân đạo hàng năm

  Humanitarian Blood Donation

  support online

  Manager

  0913889567

  Hotline 24/7

  0916434682

  Sale 1

  0917414265

  Sale 2

  0934086031

  Sale 3

  0908183564

  Sale 4

  0937986945

  Sale 5

  0971914953